بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرح حدیث معراج(6)

چکیده سخنرانی

ریز موضوع: مقام رضا

شاید خدای سبحان، راه معراج مومنین را در همین حدیث معراجیه قرار داده باشد و ما به دنبال این هستیم که با این حدیث، برایمان حرکت و معراج صورت بگیرد.
و به دنبال تبعیت از آن، دامنه #حدیث_معراج شامل ما نیز بشود.

بعد از توکل، رضا خیلی آثار دارد. گاهی رضا به ربوبیت حق است و گاهی رضا به تقدیرات حق است.

به ما نگفتند اگر انسان کار نکرد و فقیر بود، بگوید من راضی ام به فقر الهی. به ما نگفتند در مشکلات به دنبال رفع مشکلات نباشید، بلکه به ما گفته اند، به دنبال رفع مشکل، رفع فقر، رفع مرض، و همه ی اینها باشید، اما راضی به رضای الهی هم باشید.
انسان به دنبال رزق هست، اما باور دارد که رزق فقط به دنبال کار او ایجاد نمی شود.

ببینید چقدر خدا را دوست دارید، این را ضرب در بینهایت کنید، به این میزان خدا ما را دوست دارد.

اگر بدانیم آن حقیقتی که قدرت، علم، جود و رأفت و رحمت مطلق است، ما را اینقدر دوست دارد و محبوب او هستیم، در این صورت، هر چه که از خدا به ما برسد، می‌دانیم برای ما، خوب و مفید است بنابراین «راضیتا بقضائک» تا نگاه انسان به سوی دنیا است به سمت خدا نیست.
وقتی خدا می خواهد انسان را به سمت کمالش ببرد، اگر با زبان خوش دور شد که شد و الّا با تشر و جریمه او را از دنیا دور می‌کند، چون دوستش دارد. حقیقت رضا، نگاه به نیمه‌ی پر لیوان است.
باور به اینکه خدا ما را دوست دارد و اینکه تمام دستگاه الهی برای رشد او تنظیم شده است. رضایت یعنی فهمیدن اینکه او خداست و ما عبد.

ارسال دیدگاه

ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد. زمینه های ستاره دار الزامی هستند.

زنبیل خرید