بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرح حدیث معراج(9)

فصل: مقام رضا (5)
موضوعات مطرح شده:
محبوب ترین بنده پیش خدا ۸:۲۳
مغبوض ترین بنده پیش خدا ۱۱:۴۲
دنبال خدای دیگری بگردد کسی که…۱۵:۳۱
انبیاء بدون امر خدا کاری نمی کنند ۳۰:۵۲
در نهایت اراده خدا حاکم می شود ۳۵:۲۶

ارسال دیدگاه

ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد. زمینه های ستاره دار الزامی هستند.

زنبیل خرید