بسم الله الرحمن الرحیم

 ره چنان رو که رهروان رفتند…

🔸نگاه کنید ببینید این علما چطور زندگی کردند، اینطور زندگی کنید، آنها چطور درس خواندن شما هم همانطور بخوانید.

🔹 برای هر یه درس چهار کار باید بکنید: سره درس حاضر باشی، پیش مطالعه کنید، ،مطالعه ی بعد بکنید، مباحثه بکنید.

🔸خود کرده را تدبیر نیست.
🔸دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر / کای نور چشم من به جز از کشته نَدروی.

ارسال دیدگاه

ایمیل شما به صورت عمومی منتشر نخواهد شد. زمینه های ستاره دار الزامی هستند.

زنبیل خرید