🔶نماز شب

❤️یا ملائکتی انظرو الی عبدی ....

خدای متعال به خاطر تو به ملائک مباهات میکنه ....

✅سحر ها بلند شو اصلا سر جات چرت بزن ولی بلند شو بخاطر خدا ....

🎙آیت الله ممدوحی (رحمه الله علیه )

آخرین مطالب

صفحه مجازی

زنبیل خرید