اخلاص

اگر یک کاری را به قصد قربت انجام بدی
این کار از دنیا خارجه ....
هیچ یک از قوانین دنیا بر آن منطبق نیست ..

این عمل برتر از این عالم است
فلذا جزاش هم برتر از این عالم است

 

آیت الله ممدوحی(رحمة الله علیه)

آخرین مطالب

صفحه مجازی

زنبیل خرید