السلام علیک یا ثارالله

این سلام فقط یک لقلقه زبان نیست!
افق این سلام خیلی بلنده ...

یعنی خونی که صاحبش خداست و فقط او انتقام اش را میگیرد!

آیت الله ممدوحی

آخرین مطالب

صفحه مجازی

زنبیل خرید