[Forwarded from مدرسه‌علمیه ثامن‌الائمه (ع)]
[ Photo ]
▪️دو سال گذشت...▪️

🔸دو سال از آن لبخندهای پدرانه که یکشنبه‌ها هنگام غروب میهمانش بودیم...

🔹حتی در اوج بیماری،
دلتان نمی آمد
دل تنگ ما را چشم انتظار بگذارید.

🙏آن روزهایی که خستگی یک هفته،
پای نجوای شما به در می‌شد،
وقتی که رسالت طلبگی را برای مان بازخوانی می‌کردید!
🌱از وظیفه‌ی سنگین می‌گفتید،
از بهترین پیشه‌ی روی زمین...

🍃دو سال گذشت،
از روزهایی که پدرانه وضعیت درسی شاگردان را مرتب پیگیری می‌کردید
و همواره برای‌مان از الگوهایی می‌گفتید که باید جا پای آن‌ها بگذاریم؛
از خمینی‌ها،
طباطبایی‌ها،
مطهری‌ها،
بهشتی‌ها و...

🔸اگر طلبه‌ای مشکل معیشتی پیدا می‌کرد، از او غافل نمی‌شدید
و تا جایی که توان داشتید، پناهی بودید برای طالبان معارف اهل بیت...

💠دوسال گذشت
از آن روزهایی که هر گاه فضا کمی غبار آلود می‌شد،
صریح و شفاف، خط ولی را نشان می‌دادید
و از حرف و حدیث‌ها واهمه نداشتید...

❗️عالم بودید،
اما در میان میدان...
و برای همین حرف و دغدغه‌ی مردم را خیلی خوب درک می‌کردید!

🔹دوسال گذشت،
از آن گعده‌هایی که بعد از درس می‌نشستید، تا طلاب حرف دل‌شان را بگویند و شما گوش شنوایی بودید به جای همه...

▪️رفتن شما ثلمه‌ای بود که لا یسدها شئ...

🌹اما در این مدت که نیستید،
دست شما را همچنان بر سرمان حس می‌کنیم،
وقتی که خسته می‌شویم،
🌺نوای پر مهرتان که می‌گوید:
[آقایان طلاب؛ خدا را باور کنید.]
جان تازه‌ای به ما می‌بخشد.

آخرین مطالب

صفحه مجازی

زنبیل خرید