✨انسان اگر خدا رو دوست داشته باشه ....
و اون مدبر حکیم رو در زندگی خود دخیل بداند چه بسیار از راهنمایی و کمک او استفاده میکند.
🔸اما خدا نکند خدا انسان رو به حال خود رها بکند....
🎤آیت الله ممدوحی

آخرین مطالب

صفحه مجازی

زنبیل خرید