🔶ما فرزندان ائمه(علیه‌السلام) هستیم🔶

درست است که از آن‌ها دوریم ولی ما غیر از آنها کسی را نداریم.

🔸داستان بسیار زیبای طلبه‌ی جوان 🔸

🔺چرا گفتی من بی کس ام ؟ پس من کی هستم؟!

آخرین مطالب

صفحه مجازی

زنبیل خرید