آقایان طلبه ها درس بخوانید ....

پرچم اسلام را نگذارید از دست شیخ مرتضی ها و آیت الله بروجردی ها بیفتد ...

آینده اسلام؛ شماها باید حرکت کنید و پرچم اسلام را بالا نگه دارید .

آیت الله ممدوحی (رحمه‌الله )

آخرین مطالب

صفحه مجازی

زنبیل خرید