#تلنگر

قرنی بعد از قرنی ...
میلیارد میلیارد انسان ...
آمده و اشتباه کرده ...و یکمرتبه با سر داخل قبر شده ..
آیت الله ممدوحی رحمت الله علیه
@mamduhi_ir

آخرین مطالب

صفحه مجازی

زنبیل خرید