🔷اگر یک کلمه حرف زدی ....
چه خوب چه بد ....

🔶هر اثری که این حرف در اجتماع بگذارد
ولو با چند واسطه ...

این اثر است که محفوظ است

🎤آیت الله ممدوحی (رحمه‌الله)

آخرین مطالب

صفحه مجازی

زنبیل خرید