تخَفَّفُوا تَلْحَقُوا

مبادا از سنگ و گل و گچ این دنیا عقب بمونید ....

کسانی که به دنیا چسبیدند از خود دنیا عقب افتادند!

آیت الله ممدوحی (ره)

آخرین مطالب

صفحه مجازی

زنبیل خرید