تاریخ:

آقایان طلبه ها !!

«سلطنت ابد در پیش دارید.»

خودت را به سادگی هدر نده، چرا که تو الهی هستی.
...

آیت الله ممدوحی(ره)

آخرین مطالب

صفحه مجازی

زنبیل خرید