سلسه جلسات تبیین

طلبه تراز انقلاب اسلامی

با توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری در انقلابی ماندن حوزه های علمیه، و همچنین لزوم تبیین جامع هویت صنفی طلبه برای حل شدن بحران هویت طلاب جوان و بعضا سطوح عالی و ملاک های تعادل در مسیر تحصیل علم و اخلاق و بصیرت برای جلوگیری از افراط و تفریط های عملی طلاب، که همه از شاخصه های یک طلبه تراز انقلاب است، لزوم تشکیل نشست هایی با موضوع «تبیین شاخصه های طلبه تراز انقلاب اسلامی» ضروری به نظر می رسد.