هدف مجموعه: تربیتِ طلبه تراز انقلاب اسلامی

تربیتِ عالمِ صالحِ مصلح بصیر

  • اهداف واسطی:

تربیت عالم متقی، عادل، بصیر، اجتماعی، معتقد و متعهد نسبت به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه و دارای مهارت های لازم برای ورود در عرصه های مردمی، تبلیغی، تعلیم و تربیت و دفاع از ارزش‌ها.

تربیتِ عالمِ صالحِ مصلح بصیر اهداف واسطی: تربیت عالم متقی،…
بروشور معرفی اهداف و برنامه های مدرسه