خوابگاه مدرسه

جناب حاج آقای بناپور، مسئول امور داخلی مدرسه

معرفی معاون امورداخلی مدرسه علمیه ثامن الائمه (علیه السلام)

معرفی معاون امور داخلی مدرسه علمیه ثامن الائمه (ع)

معرفی معاون امور داخلی مدرسه علمیه ثامن الائمه (ع)
نظافت عمومی مدرسه
جناب حاج آقای بناپور، مسئول امور داخلی مدرسه