هیئت امناء مدرسه علمیه ثامن الائمه

تصمیم گیری در خصوص سیاست های کلی آموزشی، تربیتی و برنامه های بلند مدت و تعیین مدیر بر عهده هیئت مدیره می باشد. جلسه هیئت امناء با توجه به نیازهای مدرسه تشکیل می شود و اعضاء آن توسط مؤسس محترم تعیین می شود.

معرفی مدیریت مدرسه علمیه ثامن الائمه (علیه السلام)

زندگی‌نامه‌ی آیت الله حسن ممدوحی (موسس مدرسه)

آیت‌الله‌ ممدوحی‌ در سال‌ ۱۳۱۸ هجری‌ شمسی‌ در کرمانشاه‌ در خانواده‌ای‌ متدین‌ و دانش‌ دوست‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود. پدرش‌ به‌ پیشه‌ تجارت‌ اشتغال‌ داشت‌ و خود، تا شرح‌ لعمه‌ را خوانده‌ و بر آن‌ مسلّط‌ بود. خانه‌ ایشان‌ در کرمانشاه‌ محل‌ رفت‌ و آمد روحانیان‌ و علماء شهر بود.

تصمیم گیری در خصوص سیاست های کلی آموزشی، تربیتی و…
آیت‌الله‌ ممدوحی‌ در سال‌ ۱۳۱۸ هجری‌ شمسی‌ در کرمانشاه‌ در…
 تصمیم گیری در امور اجرایی مدرسه و مسائل خاص و…